ตรวจสอบสถานะการจอง


สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองวัคซีนเท่านั้น เนื่องจากจะเกิดความซ้ำซ้อน

ติดต่อ แอดมิน คลิก-ภูมิ ลำพูน กลับหน้าแรก

ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน เพื่อตรวจสอบสถานะ


*เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

*หมายเลขโทรศัพท์