ลงทะเบียนเข้าจังหวัดลำพูน

 
1. ข้อมูลบุคคล
User profile picture
เลขประชาชน 13 หลัก :
ชื่อ-สกุล :
โทรศัพท์ :
LINE ID :
สัญชาติ : ไทย
 
2. จุดหมายปลายทาง(จ.ลำพูน)
User profile picture
ถึงจุดหมาย :
ชื่อจุดหมาย :
ที่อยู่ :
หมู่ :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
 
3. เริ่มเดินทางจาก(ต่างจังหวัด)
User profile picture
เดินทางจาก :
ที่อยู่ :
หมู่ :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
 
4. วัน/เวลาเดินทาง(จากต่างจังหวัด)
User profile picture
ตั้งแต่ (วันที่)

( : น.)

ถึงจุดหมาย (วันที่)

( : น.)
 
5. รายละเอียดการเดินทาง
User profile picture
กลับจากต่างประเทศ
สายการบิน
รถโดยสาร
รถยนต์ส่วนตัว
จุดแวะระหว่างทาง
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
 
6. แจ้งข้อมูลควบคุมโรค
จำนวนผู้อยู่อาศัยร่วมกัน
ไปสถานที่มีคนแออัดเบียดเสียด
ไปร่วมกิจกรรมคนจำนวนมาก
ไปสถานที่ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
อาการป่วย
ประกาศควบคุมโรคจังหวัดลำพูน
รายละเอียดการไปสถานที่ตามประกาศฯ